DFTB

Sprijinirea comunităților și rețelelor agroalimentare din SEE prin dezvoltarea serviciilor de calitate digitală și trasabilitate a alimentelor folosind tehnologia blockchain

Suntem mândri de proiectele dezvoltate prin colaborările și sprijinul nostru. Aceste proiecte variază de la soluții de energie regenerabilă la agricultura durabilă, inovații în managementul deșeurilor și inițiative de economie circulară. Ne propunem să generăm un impact tangibil și semnificativ care să contribuie la un viitor mai durabil.

Rezumatul proiectului

Comisia Europeană publica în 2020 mult așteptata Strategie Farm to Fork, pentru un sistem alimentar corect, sănătos și prietenos cu mediul.

Nucleu al Pactului Verde European, strategia transformă modul în care producem, distribuim și consumăm alimente, prin tehnologii digitale, descoperiri științifice și inovare, pentru sănătatea oamenilor, a societății și a Planetei.

Apetitul Green Digital Innovation Hub pentru inovare a dus la crearea instrumentului potrivit pentru a oferi informații despre calitatea și trasabilitatea alimentelor, aliniat cu ambiția Strategiei Farm to Fork.

Împreună cu alți cinci colaboratori și parteneri, Green Digital Innovation Hub a implementat în 2022 un proiect finanțat de SmartAgriHubs prin Horizon 2020.

Succesul proiectului a fost posibil datorită parteneriatelor strategice, semnate cu organizații din Croația și Israel.

În iulie, proiectul era prezentat la primul Summit AgriTech, „Viitorul digital al agriculturii”, organizat în Bosnia și Herțegovina ca parte a proiectului EU4Business finanțat de Uniunea Europeană.

A urmat o serie de workshopuri online.

Pe parcursul a două zile în cadrul ”Farm to Fork Workshop in Bucharest”, au fost puse în practică toate scenariile posibile pentru producători de alimente, procesatori, distribuitori, și nu în ultimul rând, clienți.

Ca rezultat, a fost creată o soluție inovatoare bazată pe blockchain pentru calitatea și trasabilitatea alimentelor, FoodQualiTrace.

Creșterea transparenței și a trasabilității, duce la creșterea nivelului de încredere între părțile interesate din lanțul valoric: producători, procesatori de alimente, distribuitori, clienți, autorități de reglementare, reprezentanți ai asociațiilor pentru protecția consumatorilor.

Prin utilizarea tehnologi ei blockchain, informațiile despre calitatea alimentelor pot fi disponibile tuturor participanților din lanțul de aprovizionare și, în special, consumatorilor.

Vă invităm să accesați FoodQualiTrace, soluția blockchain funcțională în mediu de testare - https://www.foodqualitrace.com/

Caracteristici cheie

Obiective & Importanța trasabilității alimentelor

Proiectul a crescut participarea DIH-urilor din Regiunea Europa de Sud-Est la transformarea digitală a sectorului agroalimentar, concentrându-se pe trasabilitatea alimentelor prin utilizarea blockchain.

Trasabilitatea este un termen industrial care descrie capacitatea de a urmări mărfurile de la sursă până la producție și consum. Cheia este să identificăm unde a fost fabricat produsul, cine l-a produs și cine l-a vândut. Sistemele înregistrează și urmăresc informațiile despre produs pe măsură ce acestea sunt adresate consumatorului final.

Cum funcționează

Trasabilitatea alimentelor folosind tehnologia blockchain va fi realizată folosind următorul flux de lucru:

Consorțiul proiectului

Consorțiul a fost format din participanți din patru țări diferite din Regiunea Europei de Sud-Est, ceea ce îl face variat geografic și capabil să ajungă la o gamă largă de părți interesate din întreaga regiune. Această colaborare a permis DIH-urilor să ofere părților interesate aceleași servicii digitale noi, cu aceeași calitate și ușor de înțeles pentru toată lumea. Această tehnologie poate avea diverse aplicații în sectorul Agroalimentar, iar primul pas este urmărirea traseului alimentelor de la Farm to Fork.

Parteneri

Green eDIH

Green eDIH este o inițiativă sediul în București, România, care își propune să susțină transformarea digitală a economiei și societății europene, printr-o rețea formată din peste 30 de organizații.

TERA DIH

Tera DIH este un consorțiu care funcționează pe principiul unui “one-stop-shop”și permite companiilor să devină mai competitive în ceea ce privește procesele de afaceri/producție, produse sau servicii folosind tehnologii digitale.

Hadas Bar DIH

Hadas Bar DIH își propune să promoveze utilizarea tehnologiilor inovatoare și să crească productivitatea agroalimentară pe unitatea de suprafață și are sediul în Ramat Gan, Israel.

Smart Village DIH

Smart Village DIH este primul Smart Village din Bosnia și Herțegovina cu scopul de a aduce schimbări pozitive în zonele rurale și de a se concentra pe inovațiile digitale în practica agricolă.

Competence Centre

Competence Center este o organizație din regiunea Vukovar-Srijem cu sediul în Vinkovci, Croația, care își propune să conecteze știința și industria prin proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare.

Cuspis

Cuspis este o companie IT (IMM) cu peste 16 ani de experiență în dezvoltarea de software și consultanță, profund implicată în dezvoltare folosind tehnologia blockchain.

Evenimentul de închidere

Green eDIH a organizat evenimentul de închidere al proiectului DFTB - Supporting Agri-food communities and networks in SEE through Developing services on digital Food quality and Traceability using Blockchain pe 21 septembrie 2022 la București.

Rulează videoul
  • English (United States)
  • Romanian
Web Design