ChargeConnect

Trasarea drumului către o încărcare mai inteligentă a vehiculelor electrice

Bun venit la ChargeConnect, un proiect inovator care revoluționează infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice (EV). Gestionat de Green eDIH și executat de BPA Target , unul dintre membri noștri fondatori, ChargeConnect abordează provocări cheie în interoperabilitatea și utilizarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice.

Finanțat prin IMPETUS 2nd Joint Open Call, ChargeConnect se aliniază provocării "Sustainable Lifestyles". Solicitanții selectați în program, inclusiv BPA Target, primesc un grant, și participă la un program de mentorat și sprijin pentru formare, timp de șapte luni. Acest lucru oferă BPA Target de a valorifica expertiza comună pentru a îmbunătăți infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice, pentru a promova soluțiile de transport durabile și pentru a încuraja inovația în domeniull încărcării vehiculelor electrice.

Invităm publicul să participe la un studiu, oferind informații valoroase despre experiențele și așteptările de încărcare a vehiculelor electrice. Vă rugăm să ne împărtăși părerile voastre, completând acest chestionar..

Rezumatul proiectului

ChargeConnect este are ca scop îmbunătățirea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice (EV) printr-o cercetare de tip Citizens Science și prin promovarea eforturilor de standardizare. Proiectul nostru abordează provocările stringente ale interoperabilității și utilizării stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice, printr-o inițiativă de cercetare extinsă. 

Prin implicarea proprietarilor de vehicule electrice și colaborând cu părțile cheie interesate, ChargeConnect va evalua peisajul actual în domeniul interoperabilității, va analiza experiențele utilizatorilor și va identifica oportunitățile de îmbunătățire. Datele și informațiile colectate vor ghida părțile interesate din industrie, factorii de decizie politică și organismele de standardizare spre îmbunătățirea gradului de utilizare și accesibilității stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice, promovând o experiență de încărcare mai simplă și mai ușor de utilizat.

Întrebare de cercetare

În ce măsură interoperabilitatea și standardizarea protocoalelor de încărcare afectează utilizarea și accesibilitatea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice și cum pot fi îmbunătățite eforturile de standardizare pentru a oferi o experiență de încărcare mai simplă?

Abordare unică

ChargeConnect iese în evidență prin utilizarea inovatoare a Citizens Science, prin concentrarea atât pe interoperabilitate, cât și pe utilizare și prin angajamentul față de standardizare. Spre deosebire de metodele tradiționale de cercetare, implicăm în mod activ proprietarii de vehicule electrice, dându-le ocazia de a oferi informații valoroase și încurajând implicarea comunității. Abordarea noastră holistică vizează atât interoperabilitatea, cât și gradul de utilizare, oferind perspective unice asupra experiențelor de încărcare a vehiculelor electrice. De asemenea, susținem standardizarea în conformitate cu reglementările UE și colaborăm cu părțile interesate pentru a stimula progresul industriei. Considerațiile etice și colaborarea părților interesate sunt esențiale pentru proiectul nostru, promovând soluționarea incluzivă a problemelor și schimbul de cunoștințe.

Focalizare geografică

ChargeConnect se va concentra pe regiunile aliniate la Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T), în special în România. Principalele zone de studiu vor fi orașe cheie precum București, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța, care sunt parte integrantă a infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice din România, în creștere.

Principalele părți interesate

Participarea la IMPETUS oferă sprijin financiar și oportunități neprețuite de colaborare, expertiză, vizibilitate și consolidare a capacității operaționale. IMPETUS facilitează colaborarea cu alte proiecte, încurajează schimbul de cunoștințe și amplifică vizibilitatea în cadrul comunității de cercetare și al industriei, întărindu-ne în cele din urmă capacitatea de a atrage finanțare în viitor. 

Prin colaborarea cu proprietarii de vehicule electrice, părțile interesate și factorii de decizie, ChargeConnect colectează date diverse pentru a îmbunătăți standardele și reglementările din industrie. Prin valorificarea Citizens Science și sprijinirea eforturilor de standardizare, ChargeConnect își propune să promoveze adoptarea pe scară largă a soluțiilor de transport durabil, să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să îmbunătățească calitatea aerului urban.

Părțile interesate ale proiectului ChargeConnect sunt:

Prin atelierele și sesiunile de formare, ne putem îmbunătăți abilitățile, cunoștințele și capacitățile, asigurând succesul și sustenabilitatea proiectului nostru în abordarea mai eficientă a provocărilor societale complexe. Astfel, proiectul nostru încurajează dialogul, schimbul de cunoștințe și rezolvarea colectivă a problemelor, contribuind la un viitor mai curat și mai durabil.

Cum funcționează

Proiectul ChargeConnect își propune să culeagă diverse tipuri de date, inclusiv experiențe ale utilizatorilor cu stațiile de încărcare pentru vehicule electrice, informații de interoperabilitate și date de accesibilitate. Rezultatele includ date geoetichetate, dovezi vizuale, răspunsuri la sondaj și informații analitice. Anumite rezultate și seturi de date vor fi disponibile în mod deschis publicului, cercetătorilor și părților interesate. Acestea pot include seturi de date agregate, rapoarte cuprinzătoare, vizualizări interactive și recomandări diseminate prin diverse canale pentru a promova obiectivele de cercetare și a promova implicarea părților interesate.

Împărtășim rezultate și seturi de date specifice cu publicul, cercetătorii și părțile interesate pentru a asigura transparența și a facilita colaborarea. Acestea includ seturi de date agregate și anonimizate despre experiențele de încărcare a vehiculelor electrice, probleme de interoperabilitate și provocări de accesibilitate publicate în platforme de date deschise sau website-ul proiectului. Vor fi create vizualizări și tablouri de bord interactive pentru a prezenta perspective cheie și tendințe rezultate din datele colectate, permițând părților interesate să exploreze și să interacționeze cu ușurință cu rezultatele. În plus, vor fi elaborate materiale educaționale, infografice și materiale de informare care rezumă rezultatele proiectului, pentru a crește gradul de conștientizare și a promova înțelegerea problemelor legate de încărcarea vehiculelor electrice în rândul publicului larg și al părților interesate.

Green eDIH Suport de administrare

ChargeConnect este susținut de Green eDIH, care oferă management strategic și suport tehnic pentru a spori impactul și acoperirea proiectului.

Green eDIH va oferi:

Implicarea Green eDIH asigură ChargeConnect resursele, expertiza și conexiunile din industrie necesare pentru a-și atinge obiectivele și pentru a contribui semnificativ la progresul infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice.

  • English (United States)
  • Romanian
Web Design